Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Tuchów

open

MEN PRZYZNAJE: WZROST PŁAC NAUCZYCIELI FINANSOWANY Z LIKWIDACJI DODATKU!

Minister edukacji oficjalnie przyznaje, że podwyżki od 1 kwietnia sfinansuje ze zlikwidowanego dodatku mieszkaniowego!                                                                            Od 114 do 157 zł brutto dostaną w kwietniu nauczyciele. ZNP podkreśla, że w praktyce oznacza to, że wzrost wynagrodzeń w skali roku wyniesie 3,7 proc. – Jeśli do tego uwzględnimy inflację – podwyżki nie przekroczą nawet 2 proc.– wylicza prezes ZNP, Sławomir Broniarz.                                                                                                                                                            Teraz ministerstwo edukacji ujawnia źródło sfinansowania tych podwyżek. Zostaną one sfinansowane ze środków pochodzących ze zlikwidowanego w tym roku - przez MEN - dodatku mieszkaniowego. „Od 1 kwietnia 2018 roku nastąpi wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli o 5,35%, w tym podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli o 0,35% związane ze zmianami ustawy Karta Nauczyciela – przesunięcie środków wydatkowanych dotychczas na dodatek mieszkaniowy” – czytamy w liście minister Anny Zalewskiej do szefów dwóch oświatowych związków ZNP i FZZ z 19 stycznia br.                                                                                                                                    Minister edukacji oficjalnie przyznaje, że podwyżki od 1 kwietnia sfinansuje ze zlikwidowanego dodatku mieszkaniowego! Przypominamy, że od 1 stycznia zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela - zaproponowanymi przez MEN – weszły w życie niekorzystne dla nauczycieli rozwiązania. To m.in.: •     nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela), •     obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu), •     ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach, •     urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, •     likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie), •     likwidacja mieszkań służbowych. Związek postuluje jednorazowe, 15-procentowe podwyżki. Domaga się też spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. W kwestii wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty współdziała z Forum Związków Zawodowych (do tej współpracy została zaproszona także oświatowa „Solidarność”).

Dokumenty do pobrania

Zarząd

Elżbieta Srebro

PREZES

Teresa Drogoś

WICEPREZES

Piotr Pierzchała

WICEPREZES

Katarzyna Krupa

SEKRETARZ

Stanisław Jaworski

CZŁONEK ZARZĄDU

Urszula Ginter

CZŁONEK ZARZĄDU

Bernadeta Szot

CZŁONEK ZARZĄDU

Krystyna Jagiełło

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Szeląg

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Gawryał

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Cich

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Frydman – Misiuro

PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Anna Stanuch – Madej

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ OKR

Zofia Igielska

CZŁONEK OKR

Bogusław Szeląg

CZŁONEK OKR

Tadeusz Goliszewski

CZŁONEK OKR

Stanisław Jaworski

PRZEWODNICZĄCY

Zofia Bajor

CZŁONEK ZARZĄDU

Tadeusz Goliszewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zofia Igielska

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Jackowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Jagiełło

CZŁONEK ZARZĄDU

Zofia Kotul

CZŁONEK ZARZĄDU

embed-google-map.com