Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Tuchów

25.04.2019 - decyzja Prezydium ZG ZNP o zawieszeniu STRAJKU

open

LIST ZNP DO PREMIERA: ROZMOWY Z SZEFOWĄ MEN NIE PRZYNIOSŁY ŻADNEGO EFEKTU

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się do Pana Premiera o pilne spotkanie z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych. Dotychczasowy przebieg rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty w roku 2019 ponad poziom zaproponowany przez minister edukacji Annę Zalewska nie przyniósł żadnego rezultatu. Informacje przekazywane przez minister Annę Zalewską o rzekomym przełomie w rozmowach są nieprawdziwe. Minister edukacji  podczas rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” nie przedstawiła żadnej propozycji spełniającej żądanie związków zawodowych o poziomie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2019 r. Natomiast pomysł przesunięcia wzrostu wynagrodzeń o 5 proc. z 1 stycznia 2020 r. na 1 września 2019 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego traktuje jako niepoważny, bowiem nie ma jakichkolwiek gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie państwa, a tym bardziej nie rozwiązuje to podstawowego postulatu środowiska oświaty, tj. wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2019 r. o 1000 złotych. Składanie związkom zawodowym deklaracji bez pokrycia odczytujemy jako formę manipulacji i dezinformacji opinii publicznej. Stąd konieczność spotkania z panem Premierem w powyższej sprawie.                                                                 Sławomir Broniarz /-/ Prezes ZNP                                                   ———————–                                                                                                                 Związek wystąpił także do pana Rafała Grupińskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z prośbą o zwołanie w najbliższym czasie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie narastającego niezadowolenia wśród pracowników oświaty.  

Dokumenty do pobrania

Zarząd

Elżbieta Srebro

PREZES ODDZIAŁU W KADENCJI 2019 - 2024

Teresa Drogoś

WICEPREZES

Renata Szeląg

WICEPREZES

Małgorzata Kozioł

SEKRETARZ

Stanisław Jaworski

CZŁONEK ZARZĄDU

Bernadeta Szot

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Pilch

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesława Cudek

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Iwanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Węgrzyn

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Pierzchała

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Stanuch - Madej

PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Bogusław Szeląg

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ OKR

Anna Jantoń

CZŁONEK OKR

Justyna Jaworska - Lipka

CZŁONEK OKR

Jaworski Stanisław

PREZWODNICZĄCY ODDZIAŁOWEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW W KADENCJI 2019 -2024

Augustyńska - Majchrowicz Jadwiga

CZŁONEK ZARZĄDU

Drogoś Adam

CZŁONEK ZARZĄDU

Gawryał Jan

CZŁONEK ZARZĄDU

Goliszewski Tadeusz

CZŁONEK ZARZĄDU

Halagarda Janina

CZŁONEK ZARZĄDU

Igielska Anna

SKARBNIK

Jagiełło Krystyna

CZŁONEK ZARZĄDU

embed-google-map.com