Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Tuchów

WAŻNE: Kontynuujemy strajk!

open

LIST ZNP DO PREMIERA: ROZMOWY Z SZEFOWĄ MEN NIE PRZYNIOSŁY ŻADNEGO EFEKTU

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się do Pana Premiera o pilne spotkanie z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych. Dotychczasowy przebieg rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty w roku 2019 ponad poziom zaproponowany przez minister edukacji Annę Zalewska nie przyniósł żadnego rezultatu. Informacje przekazywane przez minister Annę Zalewską o rzekomym przełomie w rozmowach są nieprawdziwe. Minister edukacji  podczas rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” nie przedstawiła żadnej propozycji spełniającej żądanie związków zawodowych o poziomie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2019 r. Natomiast pomysł przesunięcia wzrostu wynagrodzeń o 5 proc. z 1 stycznia 2020 r. na 1 września 2019 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego traktuje jako niepoważny, bowiem nie ma jakichkolwiek gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie państwa, a tym bardziej nie rozwiązuje to podstawowego postulatu środowiska oświaty, tj. wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2019 r. o 1000 złotych. Składanie związkom zawodowym deklaracji bez pokrycia odczytujemy jako formę manipulacji i dezinformacji opinii publicznej. Stąd konieczność spotkania z panem Premierem w powyższej sprawie.                                                                 Sławomir Broniarz /-/ Prezes ZNP                                                   ———————–                                                                                                                 Związek wystąpił także do pana Rafała Grupińskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z prośbą o zwołanie w najbliższym czasie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie narastającego niezadowolenia wśród pracowników oświaty.  

Dokumenty do pobrania

Zarząd

Elżbieta Srebro

PREZES

Teresa Drogoś

WICEPREZES

Piotr Pierzchała

WICEPREZES

Katarzyna Krupa

SEKRETARZ

Stanisław Jaworski

CZŁONEK ZARZĄDU

Urszula Ginter

CZŁONEK ZARZĄDU

Bernadeta Szot

CZŁONEK ZARZĄDU

Krystyna Jagiełło

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Szeląg

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Gawryał

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Cich

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Frydman – Misiuro

PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Anna Stanuch – Madej

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ OKR

Zofia Igielska

CZŁONEK OKR

Bogusław Szeląg

CZŁONEK OKR

Tadeusz Goliszewski

CZŁONEK OKR

Stanisław Jaworski

PRZEWODNICZĄCY

embed-google-map.com